Podpisywanie i odmowa podpisania dokumentów elektronicznych

Dokumenty podpisujące są dostępne tylko dla tych pracowników, którzy mają do tego prawo, i otrzymano certyfikat podpisu elektronicznego. Jeśli podpisywanie dokumentów nie jest dostępne, aby wzmocnić prawo do podpisywania dokumentów, skontaktuj się z pracownikiem posiadającym prawa administracyjne .

Podpisywanie dokumentów jest możliwe dla dokumentów znajdujących się w wymaganym przetwarzaniu, skrzynce odbiorczej, skrzynce nadawczej, folderach wewnętrznych (ze statusem Podpisany wymagany).

Jeśli na liście dokumentów po lewej stronie nazwy dokumentu pojawi się:

- oznacza to, że ten dokument jest przetwarzany przez innego użytkownika (dokument jest dla nich otwarty lub jest sprawdzany) - oznacza to, że ten dokument jest przetwarzany przez innego użytkownika (dokument jest dla nich otwarty lub jest sprawdzany). Po najechaniu kursorem myszy na ikonę pojawia się podpowiedź z nazwą użytkownika, który pracuje z dokumentem.

i przekreśl dokument - oznacza to, że dokument został właśnie usunięty przez innego użytkownika i przekreśl dokument - oznacza to, że dokument został właśnie usunięty przez innego użytkownika. Po najechaniu kursorem myszy na ikonę pojawi się podpowiedź z nazwą użytkownika, który usunął dokument. Możesz otworzyć taki dokument, klikając jego nazwę.

Można podpisać (odmówić podpisania) jako jeden dokument lub kilka dokumentów jednocześnie:

 1. Do podpisania (odmowa podpisu):


  W przypadku otwarcia okna Elektroniczne zarządzanie dokumentami , kliknij przycisk Aplikacja wypełnienia , wypełnij i wyślij .


 2. Kliknij:
  • Podpisz i uzupełnij przepływ pracy (aby podpisać dokument);

   Gdy wniosek o podpisanie dokumentu wychodzącego po jego podpisaniu, dokument zostanie wysłany do kontrahenta lub do oddziałów.

  • Odmów / Odrzuć wniosek podpisu do pracownika (odmówić i wysłać dokument do pracownika, który wysłał podpis) lub Odrzuć / Odrzuć podpis dokumentu do kontrahenta (aby wysłać odmowę do odpowiednika dokumentu (dokumenty)).

 3. W oknie, które zostanie otwarte, potwierdź podpisanie lub odmowę podpisu, wskazując powód odmowy.

  • Jeśli użytkownik ma kilka certyfikatów podpisu elektronicznego i żaden nie jest wybrany do podpisywania dokumentów, wybierz ten, którego potrzebujesz, używając łącza, aby wybrać.

   W oknie wyboru certyfikatu zaznaczone jest pole wyboru Zapamiętaj mój wybór w bieżącej organizacji . Oznacza to, że dokumenty będą domyślnie podpisywane przez wybrany certyfikat. Jeśli to konieczne, pudełko może zostać usunięte.

   Możesz zmienić certyfikat na inny za pomocą łącza, aby wybrać inny przy podpisywaniu dokumentów lub w ustawieniach osobistych.

  • Jeśli używany jest podpis elektroniczny w chmurze, w oknie potwierdzenia podpisywania dokumentu podaj kod z wiadomości SMS.

Po podpisaniu status dokumentu zmieni się na Podpisany .

Jeśli dokument został odrzucony, status zmieni się na Podpis odrzucony . W oknie przeglądania dokumentu pojawia się komunikat Podpisana odmowa, a kto odmówił .

Powrót do listy artykułów